Relaxačná masáž hlavy

Do tejto masáže je začlenený krk aj ramená. V týchto miestach sa nachádzjú dôležité energetické centrá nášho organizmu. Masáž hlavy je vhodná pre ľudí s migrénami, bolesťami očí, závratmi, bolesťami uší, atď. Ak je človek v strese, spôsobuje to stuhnutý krk a šiju, ramená, napätie v očiach a bolesti hlavy.

Táto masáž začína v sede a pokračuje v ľahu. Klient sa pohodlne usadí, nemá skrížené ruky ani nohy. Pred samotnou masážou sa niekoľkokrát zhlboka nadýchne a vydýchne, keďže sa masáž zamierava na dôležité energetické centrá a stuhnuté úpony svalov. Následne si klient ľahne a masáž pokračuje v ľahu.

Pri tejto masáži sa dá dosiahnuť bezmyšlienkový stav a užiť si len tak byť. Vyskúšajte!